مدیریت : زارعی x
09123202397
مسئول اجرا x
09193222017
سخن مدیر:

گالری پروژه ها

گالری پروژه ها

 

پروژه برج الهیه


 

[foogallery id=”199″]

 

پروژه بیمارستان هدایت پاسداران


 

[foogallery id=”205″]

 

 

پروژه سفارت بلغارستان


 

[foogallery id=”248″]

 

 

پروژه سوارکاری مهام اتوبان بابایی


 

[foogallery id=”279″]

 

 

پروژه پدافند مین زدایی‬‎


 

[foogallery id=”330″]

 

 

پروژه بیمارستان قلب تهران


 

[foogallery id=”358″]

 

 

پروژه شمس عمران


 

[foogallery id=”385″]

 

 

پروژه شرکت تابان الکترونیک

 


 

[foogallery id=”539″]

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه