سخن مدیر:
قیمت اسفالت محوطه و پشت بام در تهران

قیمت اسفالت محوطه و پشت بام در تهران

10 دسامبر 17

قیمت آسفالت محوطه و پشت بام در تهران   تهیه و پخش انواع آسفالت شامل : بیندر ۰۱۹  توپیکا ۰۱۲  دوبینه ۰۶ اسفالت سرد قیر پاشی تک کت و پیرمکت با دستگاه قیر پاش اجرای مخلوط 6.بیس و ساب بیس -رگلاژ -قلطک زنی -تسطیح وغیره…   لیست قیمت اجرای آسفالت قیمت به تومان متر مربع نوع 8000 هرمتر آسفالت محوطه 370000 هرتن...

اجرای انواع اسفالت گرم و سرد

اجرای انواع اسفالت گرم و سرد

16 اکتبر 17

اجرای انواع اسفالت گرم و سرد به صورت دستی و مکانیزه   تهیه و پخش انواع اسفالت شامل : بیندر ۰۱۹  توپیکا ۰۱۲  دوبینه ۰۶ اسفالت سرد قیر پاشی تک کت و پیرمکت با دستگاه قیر پاش  اجرای مخلوط  بیس و ساب بیس -رگلاژ -قلطک زنی -تسطیح وغیره…   اجرای انواع آسفالت بصورت کلی و جزئی در تمام مناطق تهران...

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه